Jdi na obsah Jdi na menu

Vybraná bibliografie

 

Bibliografie
 
 
Hendrych, J., Storm, V., Pacini, N. (2013): The Value of an 1827 Cadastre Map in the Rehabilitation of Ecosystem Services in the Křemže Basin, Czech Republic. Routledge, London, UK, p. 1-18.
Hendrych, J. (2012): Umění krajiny – krajinný design jako estetický proces. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE PHILOSOPHICA ET HISTORICA 1/2009, STUDIA SOCIOLOGICA XVI., s. 87 – 106, 19s. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,
NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM 2012.  
Hendrych, J., Kupka, J., Vorel, I. & Líčeníková, M. (2011): Great Parks and Gardens of Central Bohemia. Foibos Books, Praha, 239 s. (Hendrych, J., Kupka, J., Vorel, I. & Líčeníková, M. (2011): Slavné zahrady a parky Středočeského kraje. Foibos, Praha, 239 s.).
Hendrych, J., Líčeníková, M. (2011): Les v zahradním umění. In: Stibral, K., Dadejík, O., Peprník, M., (eds.) Kauza les. Environment jako estetický problém. Olomouc: Vydavatelství University Palackého v Olomouci, 2011.
Suchara, I., Tábor, I., Hendrych, J., Mertelík, J., Štochlová, P., Šrámek, F., Vejsadová, H. & Weger, J. (2011): Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti. – 51 s., ms. [Závěr. zpráva výzkumného záměru za období 2005–2011; depon. in: Knih. VÚKOZ v.v.i., Průhonice].
Hendrych, J. (2010): Cultivated Estate Landscapes of Kuks and Křivoklát. Pürglitz as early examples of „Ornamental Farming“. – In: Die „ornamental farm“. Gartenkunst und Landwirtschaft. – Graphische Werkstätten Zittau, Zittau, p. 47–60.
Hendrych J. (2010): Vznik a historický vývoj alejí. In: Esterka, J., Skalský, M., Matějka, L., Hendrych, J., Storm, V., Létal, A., Valečík, M. (2010): Silniční stromořadí v české krajině. Koncepce jejich zachování, obnovy a péče o ně. Arnika, Praha, 2010. 60s.
Hendrych J. (2010): Aleje a stromořadí v kontextu klasické krajiny. Acta Pruhoniciana 95., s. 123-138.
Hendrych, J., Storm, V., Pacini N. (2010): Landscape restoration using a 1827 Cadastre map in the Křemže Basin, Czech Republic. In: Living Landscape; the European Landscape Covention in Research Perspective, Volume I. Uniscape Firenze, Bandecchi & Vivaldi Pontedera (Pisa), 2010. Pp. 227-242.
Hendrych J., Storm, V. (2009): The Křemže Basin landscape Change Analysis and Revitalization Case Study based on the 1827 Stabile Cadastre Maps. Acta Pruhoniciana No. 91. Průhonice. S. 89-98.        
Hendrych, J. (2008): Krajina bývalého nadačního panství Choustníkovo Hradiště, její příběh, proměny a souvislosti; péče o historickou krajinu světového významu. Zprávy památkové péče, č. 68/2008. Praha, 2008. 6s.
Hendrych, J. (2008): Proměny klimatu a udržitelné plánování městské a příměstské krajiny. Acta Pruhoniciana 90. Průhonice, 2008. 5s.
Hendrych, J. (2007): The Influence of German landscape design on parks in Bohemia. In: The Prussian gardens in Europe. SPSG Potsdam; Edition Leipzig. Potsdam, s.118-124.
Hendrych, J. (2007): Historické zahrady, parky a krajina,současný stav a vize. Sborník oborové konference "Strom a květina – součást života", VUKOZ Průhonice, 4.9.2007, VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2007. S. 99-103.
Hendrych, J. (2006): Conservation of historic public parks in the Czech Republic. Vyzvaná přednáška, Architectural Association, Hampton Court, UK. Audiovizuální tvorba – elektronický dokument. VUKOZ v.v.i., 2006.
Hendrych, J. (2006): Ochrana charakteru krajiny z pohledu trvale udržitelného rozvoje krajiny a sídel a Evropské úmluvy o krajině. In:Sborník konference 50 let CHKO Český Ráj. S. 39-46.
Hendrych, J., Rusnak, C., Orland, B. (2006): Reciprocal benefits of student service learning in addressing the needs of heritage landscapes. In: Sborník konference 50 let CHKO Český Ráj. S. 292-301.
Hendrych, J. (2006): Zahradní města jako inspirace demokratických principů územního plánování ve srovnání s příkladem totalitní zástavby sídliště v Praze na Petřinách. Článek ve sborníku, konference Dny zahradní a krajinářské tvorby, SZKT, Luhačovice, 2006. S. 20-25.
Hendrych, J., Hrubá, T., Miovská, L., Skaloš, J., Vysloužil, M. (2004): Koncepce uchování a ochrany významných prvku kulturní historické krajiny. Výzkumná zpráva. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2003. 43s.
Hendrych, J. (2003): Koncepce péče, ochrany a obnovy kulturně historického rázu krajiny v rámci programů péče o krajinu. In: Tábor Ivo (ed.), Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. Vydáno jako příloha č. 1 k pokynu č. 1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP. VUKOZ v.v.i. Průhonice 2003. s. 5-13; 52s.
Hendrych, J. (2003): Význam německé parkové a krajinné tvorby v 18. a 19. století. In:Město, venkovský prostor a krajina III. ČVUT, Agora, Praha, 2003. S.93-105.
Hendrych, J., (2002): The Devils Stairs Geological Park, Koněprusy, Czech Republic. In: The Transformation of the City Space on the Background of Politital-Economic Changes in Central Europe, 4. International Symposium Proceedings. Cracow University of Technology, Faculty of Agriculture, Institute of Urban Design. Cracow, 2002. P. 111-114.
Hendrych, J. (2002): Kulturně historické hodnoty krajiny, význam a ochrana. In: Potenciál v zahradní a krajinářské tvorbě. ČVUT Praha, Luhačovice, Agora Praha, 2002. S.50-55.
Cílek, V., Mikuláš, R., Adamovič, J., Hendrych, J., Líčeníková, M., Mertlík, J., Mrkáček, Z., Petříček, V., Tomášek, O., Šoltysová, L., Vacková, D., Herben, T., Kopřivová, L. (2002):   Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. Akademie věd ČR, České Švýcarsko National Park, Krásná Lípa 2002. 16s.
Hendrych, J. (2001): Golf a historické prostředí krajiny. In:Město, venkovský prostor a krajina. ČVUT Praha, Agora Praha, 2001. S.107-113.
Hendrych, J., Vorel, I. (2000): Parkové úpravy krajiny na zámku Hluboká. Oborová studie, ČVUT Praha 2000.
Hendrych, J., Líčeníková, M. (2000)): Valdštejnova krajina-okázalý zbohatlík nebo velkorysý investor? In: Umění a řemesla. 2 / 42. Praha, 2000. S.8-11.
Cílek, V., Hendrych, J., Višňák, R. (2000): Řešení revitalizace a ochrany kopce Tlustec při dotěžení části zásob kamenolomu Brniště. Geologický ústav AV ČR, Hnutí Duha, Brno 2000. 62s.
Hendrych, J. (1997): Krajina kulturní a historická. In: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jicína. ZOCSOP Křižánky, SOA Semily 2000. S. 58-88.
Hendrych, J. (1997): Několik poznámek k fenoménu Valdické obory. In: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jicína. ZOCSOP Křižánky, SOA Semily 2000. S.125-155.
Hendrych, J. (1996): Sběrné suroviny v areálu barokní zahrady v Chrastu u Chrudimi. Zprávy památkové péce, 4/56. S. 4.
 
 
Ostatní výsledky
 
Hendrych, J. (2012): Analýza systému ploch a linií zeleněVinohrad a Žižkova. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VUKOZ v.v.i., Průhonice, 2012. 
Hendrych, J. (2012): Židle golfová. Průmyslový vzor č. 35308. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha 2012.
Hendrych, J., Borský, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Český Dub / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2011.
Hendrych, J., Borský, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Josefův Důl / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2011.
Hendrych, J., Borský, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Malá Skála / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2011.
Hendrych, J., Borský, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Skřivany / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2011.
Hendrych, J., Borský, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Smiřice / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2011.
Hendrych, J., Borský, J. (2011): Petzoldův plán s orthofotografií, Zámecký park Dobřenice / Čechy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2011.
Hendrych, J. (2010): Mobiliář pro park; sedadlo. Průmyslový vzor č. 34791 / 1 . Úřad průmyslového vlastnictví. Praha 2010.
Hendrych, J. (2010): Mobiliář pro park; lehadlo. Průmyslový vzor č. 34791 / 2. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha 2010.
Hendrych, J. (2009): Lavice zahradní bez opěry. Průmyslový vzor č. 34697 / 1. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha 2009.
Hendrych, J. (2009): Lavice zahradní s opěrou. Průmyslový vzor č. 34697 / 2. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha 2009.
Hendrych, J., Hronovská, K. (2008): Dvě mapy návrhů dotvoření prostorové struktury krajiny s ohledem na charakter krajiny, současné hospodářské využívání krajiny a ekoturistiku. VUKOZ v.v.i. Průhonice 2008.
Hendrych, J., Šubr, J., Lanková, R., Bidlo, J. (2008): Studie rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2008.
Hendrych, J., Šubr, J., Lanková, R., Bidlo, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Jižní terasy. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2008.
Hendrych, J., Šubr, J., Lanková, R., Bidlo, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Mariánská louka. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2008.
Hendrych, J., Šubr, J., Lanková, R., Bidlo, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Růžová zahrada a nádvoří. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2008.
Hendrych, J., Šubr, J., Lanková, R., Bidlo, J. (2008): Specializovaná mapa ke Studii rehabilitace parků a městské zeleně v Děčíně, Severní park. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2008.
Hendrych, J., Sojková, E., Dlouhá, E., Knotková, I. (2007): Tvorba měst a péče o městskou zeleň. Tvorba měst a péče o městskou zeleň, regenerace systému sídelní zeleně. Uspořádání (zorganizování) workshopu. 75 účastníků, 2 zahraniční účastníci. 4.9.2007, VUKOZ v.v.i., Průhonice, 2007.
Hendrych, J., Borský, J. Hrubá, T. (2006): Analytická mapa komponovaných porostních struktur krajiny Březnicka. Vývoj a změny liniové zeleně v rámci katastru města a v jeho nejbližším okolí. VUKOZ v.v.i. Průhonice 2006.
Hendrych, J., Borský, J., Jech D. (2006): Analytická mapa porostů a vizuálního propojení krajinných struktur k regeneraci porostních struktur krajiny hory Říp. VUKOZ Průhonice 2006.
Hendrych, J., Jech, D., Dlouhá, E., Skaloš, J., Borský, J. (2006): Soubor analytických map krajiny bývalého panství Choustníkovo hradiště s návrhy ochrany zájmových prvků. Technická spoluautorská spolupráce Petržílková, J. VUKOZ v.v.i. Průhonice 2006.
Hendrych, J., Borský, J. (2006): Souhrnná analytická mapa včetně návrhu modelové obnovy manýristické lipové aleje v Jičíně. VUKOZ v.v.i., Průhonice, 2006.
Kolmanová, D., Hendrych, J. (1997): Koš odpadkový se sloupkem. Průmyslový vzor č. 27097. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha 1997.
Kolmanová, D., Hendrych, J. (1997): Lavice parková. Průmyslový vzor č. 27191 / 1. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha 1997.
Kolmanová, D., Hendrych, J. (1997): Lavice parková.. Průmyslový vzor č. 27191 / 2. Úřad průmyslového vlastnictví. Praha 1997.
 
Seznam grantových projektů (vč. ukončených)
 
MKO / PK99P04OPP012. Významné historické památky na Jičínsku. MK Praha, 1999-2000.
MSM - 210000026. Proměny urbanismu. ČVUT Praha, 1999-2004.
MŽP / VaV/640/6/02. Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP. VUKOZ v.v.i. Průhonice, 2002-2004.
MZP - 00027073. Výzkum neprodukčních druhů rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti. VUKOZ v.v.i., Průhonice, 2005-2011.
MK-DF12P01OVV050. Význačné aleje české krajiny, VUKOZ v.v.i., Průhonice, 2012-2015.